Trots op

Redactiedagen JP Breed

Negen medewerkers van de JP van den Bent stichting schrijven drie keer per jaar artikelen voor het personeelsblad JP Breed. Prima Donna redigeert de artikelen en coördineert vervolgens het proces van vormgeving en drukwerk. In overleg met de eindredacteur van de JP Breed is een trainingscyclus opgezet om de redactieleden nog meer handvatten te geven voor hun schrijfproces. In vijf bijeenkomsten komen verschillende onderwerpen aan bod, zoals creatief schrijven, het schrijven van columns, hoe interview je goed en efficiënt en 'schrijven is ook schrappen'. Het zijn leerzame en inspirerende dagen op prachtige locaties voor de redactieleden én voor de trainers van Prima Donna!

Redactiedag JP Breed