Trots op

Communicatieplan CSG

Voor de opening van het Centrum Seksueel Geweld in Zwolle in 2016 heeft Prima Donna een communicatieplan gemaakt aan de hand van deskresearch en gesprekken met communicatieprofessionals van de convenantpartners en omliggende CSG’s. Kadera heeft het plan vervolgens zelf uitgevoerd.

belnummer.png